Το Γενικό Λύκειο ανήκει στο 2ο σχολικό συγκρότημα Ξυλοκάστρου που θεμελιώθηκε την 26-4-1993 από τον νομάρχη Κορινθίας Χρήστο Λαδιά και εγκαινιάσθηκε την 11-2-1997 από τον γενικό γραμματέα περιφέρειας Πελοποννήσου Αντώνη Ματσίγκο επί Δημαρχίας Δημητρίου Σκούρα.